Mészáros Katalin - KeyPix Kft.

A KeyPix Kft – saját kitalált cég – arculattervezéssel, valamint grafikai tervezéssel foglalkozik. A KEyPix Kft.-nek készített arculathoz vidám színeket választottam, informális tartalommal.

A vállalkozás bemutatása után egy úgynevezett problémafa segítségével rávilágítottam a nehézségekre, melyek akadályozzák a Kft.-t céljai elérésében, majd egy célfában ábrázoltam a megoldási lehetőségeket. Meghatároztam a célközönséget. A projekt érintettjeiről gyűjtött információkat egy Stakeholder mátrixban elemzem, ezt követően pedig SWOT analízis végeztem.

Ezután az arculati elemekkel foglalkozom. Elsőként a színeket határoztam meg, utána pedig a formákat, melyekhez egy gondolattérkép nyújtott segítséget. Elkészítettem a logókat, valamint az animált változatukat, majd a névjegykártyákat, illetve a levélpapírokat, borítékokat, több féle változatban. A szórólapoknál mindkét cég esetében a design-ra helyeztem a hangsúlyt a szöveg tartalmi része helyett. A cégről való információgyűjtés megkönnyítésére elkészítettem a brosúrát, amelynél figyelmet fordítottam a cég célközönségére, illetve tevékenységére, valamint elkészítettem a weboldalt, amivel a cég teljes arculattal rendelkezhet, s reagálhat az eddigi arculat hiányából eredő problémákra.

OKJ tanfolyam, szakképesítés - Top School