Mészáros Katalin - DonusPatent Kft.

Szakdolgozatomban két fiktív cég arculatát terveztem meg és hasonlítottam össze. A DonusPatent Kft. – édesanyám fiktív cége – szabadalmi ügyekkel, illetve szaktanácsadással foglalkozik. A DonusPatent Kft. arculatát úgy terveztem meg, hogy az tükrözze a cég komolyságát, hivatalos jellegét.

A vállalkozás bemutatása után egy úgynevezett problémafa segítségével rávilágítottam a nehézségekre, melyek akadályozzák a Kft.-t céljai elérésében, majd egy célfában ábrázoltam a megoldási lehetőségeket. Meghatároztam a célközönséget. A projekt érintettjeiről gyűjtött információkat egy Stakeholder mátrixban elemzem, ezt követően pedig SWOT analízis végeztem.

Ezután az arculati elemekkel foglalkozom. Elsőként a színeket határoztam meg, utána pedig a formákat, melyekhez egy gondolattérkép nyújtott segítséget. Elkészítettem a logót, valamint az animált változatát, majd a névjegykártyát, illetve a levélpapírt, borítékot, több féle változatban. A szórólapnál a design-ra helyeztem a hangsúlyt a szöveg tartalmi része helyett. A cégről való információgyűjtés megkönnyítésére elkészítettem a brosúrát, amelynél figyelmet fordítottam a cég célközönségére, illetve tevékenységére, valamint elkészítettem a weboldalt, mellyel a cég teljes arculattal rendelkezhet, s reagálhat az eddigi arculat hiányából eredő problémákra.

OKJ tanfolyam, szakképesítés - Top School